Návod Rezervace – Jak si vytvořit nebo zrušit rezervaci.

Na stránce rezervace klikněte na ikonku REZERVACE, za pomocí vašeho loginu se přihlásíte (emailová adresa / heslo) a dále pak postupujte podle níže uvedeného obrázkového návodu, který jsem pro jistotu vytvořil i když jak sami uvidíte vytvoření účtu je intuitivní. Tak směle do toho.

Male opáčko z předchozího návodu – přihlášení, takže zadáte email a heslo a přihlásíte se, jak můžete vidět na obrázku.
V případě, že se vám nedaří se přihlásit, pečlivě zkontrolujte zadaný email a heslo.

Rezervace10

Po úspěšném přihlášení uvidíte:
malý přehledový kalendář
v malém kalendáři se můžete pohybovat po dnech a týdnech zvoleného měsíce a dále můžete listovat v měsících
velký podrobný kalendář
velký kalendář pak ukazuje několik záložek, které si krátce popíšeme
Den, Týden, Měsíc, Agenda, Volno
Den, Týden, Měsíc – je pohled na rezervace, ideální se zdá být týdenní pohled
Agenda – zobrazuje souhrn cvičení a termínů, které máte závazně rezervované- tedy provedené rezervace
Volno – jsou pak zatím neobsazené místa na jednotlivých cvičeních
rezervace ve velkém kalendáři
jedná se o konkrétní cvičení ve stanoveném čase na které se můžete rezervovat – více si řekneme na následujících obrázcích

Rezervace11

Chcete-li jít například 22.2. na Fitbox v čase 17.00-18.00, tak stačí kliknout na modrý obdélník jak vidíte na obrázku a po kliknutí se vám otevře detailní info o vybraném cvičení. V detailu vidíte počet míst ve formátu obsazené/volné a hned pod dostupné.
kliknutím na volku Nová rezervace si vytvoříte rezervaci nebo kliknutím na zavřít náhledové okno zavřete.

Rezervace12

Po kliknutí na položku Vytvoření rezervace se vám otevře okno Nová rezervace s již předvyplněným vašim jménem a už stačí jen kliknout na tlačítko Vytvořte rezervace. Ještě před vytvořením rezervace si můžete rezervovat opakující se cvičení pomocí volby opakovat, kde vám to pak vypíše následující data kdy, je cvičení ještě naplánováno, jak ukazuje prostřední obrázek. Třetí obrázek pak ukazuje stav, který se vám zobrazí, když si budete chtít rezervovat cvičení v minulosti :- ) to už opravdu nejde.

Rezervace13 Rezervace16 Rezervace14

Dvě z výše zmíněných položek byly Agenda a Volno. Na následujících obrázcích se podíváme co tam můžeme vidět.
Agenda – Vaše provedené rezervace (zde je možnost se podívat také do vaši historie)
Volno – Dostupné rezervace – na které se ještě můžete rezervovat

Rezervace17 Rezervace18