KROK / VÝSLOVNOST / ČESKÝ NÁZEV

back /bek/ vzad
centre /sentr/ střed
clap /klep/ tlesk-při rytmu hudby
cool down /ku:l daun/ zklidnění
cross /kros/ zkřížit
diagonal /diagonál/ šikmo
double /dabl/ dvakrát-pohyb,který se provede stejně 2x
down /daun/ dolů
front /front/ vpřed
grapevine /greipvain/ křížený krok stranou
cha-cha-cha /ča-ča-ča/ výměnný krok
change /čeindž/ změna
chassée /šase:/ polkový krok stranou
in /in/ dovnitř
jump /džamp/ poskok
jumping jacks /džampin džeks/ poskoky ze stoje spojeného do podřepu rozkročného
kick /kik/ předkopnutí
knee up /ni: ap/ zvednutí kolene
leg curl /legkrl/ pokrčení zánožmo
lunge /lanž/ výpad (stranou)
mambo /mambo/ mambový krok
march /ma: č/ chůze-krok na místě
out /aut/ ven
pivot /pivot/ obrat okolo osy
pony /pony/ poskok stranou
push up /pušap/ klik
repeaters /ripi:tr/ opakovaný pohyb
reverse /riv:r/ obrat
side to side /sajd tu:sajd/ zhoupnutí ze strany na stranu
side /sajd/ stranou
single /singl/ jednou-pohyb,který provedeme 1x
slide /slajd/ sklouznutí
squat /skvot/ podřep
step touch /steptač/ úkrok
straddle /stredl:/ rozkročit
stretching /strečink/ strečink
tap /tep/ přídup
V step /vi: step/ krok do útvaru písmene V
up /ap/ nahoru
twist /twist/ pohyb pánví do stran